Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

รมต.ศธ ได้ให้นโยบายการแก้ปัญหา 3 ด้าน

 

?รมต.ศธ ได้ให้นโยบายการแก้ปัญหา 3 ด้าน ในงานการประชุมชี้แจงนโยบาย โรงแรมซีเอส ปัตตานี

????????????????????1.ปัญหาคุณภาพการศึกษา

??????????????????????????? ???1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2553 การสอบ O-NET ของทุกโรงเรียนให้ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ?2?????

????????????????????????????? ?2.นักเรียน ป.3 อ่านเขียนภาษาไทยได้คล่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

? ? ?
?พณฯ จุรินทร์? ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานพิธีเปิด

? บรรยากาศการเข้าร่วมประชุม

???ถ่ายภาพร่วมกันของคณะกรรมการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

???????????????????? 2.ปัญหาโอกาสทางการศึกษา

????????????????????????????? ?1.เปิดติวเตอร์ ทาง Tutor Chanal ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น - 12.00 น. สถานีโทรทัศน์ NBT

????????????????????????????? ?2.ติวเตอร์ตามศูนย์จังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อำเภอของสงขลา คือ นาทวี จะนะ สะบ้าย้อย เทพา)

???????????????????????????? ??3.การสอนใช้ระบบทางไกลผ่านดาวเทียมของวังไกลกังวล

???

?นักวิชาการศึกษา จากสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี

?ผู้อำอวยการ สช.อ.นาทวี (คนที่ผูกไทครับ)

???? สองนักวิชาการศึกษา จาก สช.นาทวี

???????????????????? 3.ปัญหาสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

?????????????????????????????? 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือ 2 ล้านบาทต่อคน

?????????????????????????????? 2.ทายาทของผู้เสียชีวิตได้รับทุนการศึกษาจนเรียนจบปริญญาตรีทุกคน

?????????????????????????????? 3.ทางราชการจะบรรจุพนักงานราชการให้เป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ร้อยละ 50

???

?มอบทุนและสื่อการเรียนรู้ให้โรงเรียน

???????มอบรางวัลแก่โรงเรียน?

?มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

????????????????

??
?นักเรียนมอบจดหมายถึงรัฐมนตรี?นักเรียนผู้ส่งหมายถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรี?

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมของ สำนักงานการศึกษาเอกชน

Last Updated (Thursday, 12 November 2009 10:24)

 

ข่าวล่าสุด

ผอ.สช.อ.นาทวี
เวลาละหมาด

link